Logowanie
 
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe regulacje o ochronie danych (RODO). W związku z tym pragniemy poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym, drogą e-mailową: rot@wrotapodlasia.pl lub sai.rot@wrotapodlasia.pl.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48(85)6654549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.

DO CZEGO BĘDZIEMY UŻYWAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe, udostępnione nam na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (na podst. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia o RODO) będą przetwarzane w związku z upowszechnianiem przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne wiedzy pochodzącej z prowadzonej działalności badawczej i analitycznej oraz ewaluacyjnej, użytecznej z punktu widzenia podmiotów funkcjonujących w systemie społeczno-gospodarczym regionu. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

OKRES W KTÓRYM BĘDZIEMY PRZETWARZAC PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Państwa dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż będzie to konieczne do wykonania przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne zadań związanych z realizowaną działalnością informacyjną.

CO MOGĄ PAŃSTWO ZROBIĆ Z PRZEKAZANYMI NAM DANYMI OSOBOWYMI
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z ww. Rozporządzeniem: https://giodo.gov.pl/pl/569/9276.

Utworzenie strony współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013